<
ENG
s

V hlavných úlohách:

SEN, USILOVNOSŤ, GÉNY, TEXTY ŽIVOTNÝCH SKLADIEB RYTMUSA
RODINA PATRIKA
NEZNÁMA HOTELOVA IZBA
SÍDLISKO ADAMA TRAJANA, PIEŠŤANY
OSEM ROKOV ŽIVOTA RYTMUSA

TRAILER:

COPYRIGHT © 2015 | DESIGN BY ANDREJ RAKOVSKÝ
Projekt je spolufinancovaný EÚ programom Connecting Europe Facility. Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR a Linka detskej istoty. Za obsah projektu zodpovedá výlučne eSlovensko
a tento obsah nemusí vyjadrovať názor našich partnerov a Európskeho spoločenstva.